Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

 

 

 

 

 

Sissy
Egy szív egy és egy korona

 

 

 

 


1. Nyaralás

 

 

 

Az 1874-es esztendő nyara nyomasztóan forró volt
Wight szigete felett azonban még ekkor is friss,
könnyű szellő fújt. Osborne kastélyának folyosóin nagy élet
folyt:követek jöttek-mentek, hintók gördültek a kastély elé,
és a lakájok egymás után jelentették be  az új és újabb
vendégeket az angol főnemesség és a brit kormány tagjait.

Viktória királynő, aki már harminchetedik esztendeje
irányította ennek az országnak a sorsát, ilyen módon élvezte
szabadságát. Ebben kevéssé különbözött a többi uralkodótól,
akik ugyancsak örökké a kormányzás gondjaival voltak elfoglalva.
Az angol királynő nagyon energikus, kissé gömbölyded hölgy volt,
akinek epés humorától mindenki rettegett. Az utolsó napokban
különösen. A szigetre magas rangú vendég érkezett, ami számára
újabb kötelezetségeket jelenetett.
A Wight szigeti vendég nem más volt, mint Erzsébet, Ausztria
császárnéja. A királynő irigyelte ezt az asszonyt, aki fittyet hányt
az udvari illemszabályokra.A walsei herceg szárnysegédje- már
néhány éve majdhogynem vak, de nem mulasztotta volna el, hogy
lássa az osztrák császárnőt, aki igen nagy szépség hírében állt-
a királynő válaszára várt, aki morcos arcra ült aktákkal zsúfolt
asztalánál.


-Három nappal ezelőtt érkezett, Bedford-jelentett ki.-Először
a saját udvartartását kell megszerveznie. Megfelelően elvan
szállásolva, és ahogy hallom, nyugalmat szeretne. -Felség-recsegte
 Bedford,előkelősködve magasra vont szemöldökkel. A magas, szikár szárnysegéd különös ellentéte volt uralkodónőjének.-Felség! A császárné kislánya miatt van itt. A gyermek nagyon beteg, és gyógyulást, pihenést keres nálunk.-Egy okkal több, Bedford, hogy ne zavarjuk őket. Mindazonáltal kénytelen leszek legalább egy udvariassági látogatást tenni nála.Ebből nem engedhetek. Azt hiszem, nagy fogadásokat nem kell adnom, nem lenne helyénvaló, hiszen Erzsébet magánszemélyként van itt, nem hivatalos látogatáson. Bedford, ha lehet, még magasabbra vonta a szemöldökét. A királynő felpillantott, és gúnyosan elmosolyodott:-Miért mérgelődik, Bedford?-kérdezte ironikusan. - Mi nem tetszik önnek? Gondolom, a felséges császárné épp elég alkalmat ad majd lovagjainak, hogy csodálhassák szépségét.Remélem nem csavarja el udvartartásom összes férfi tagjának fejét! Bedford erre már nem tudott mit mondani, a királynő, úgy tűnik, kitalálta a legtitkosabb gondolatát.


A császárné jelenléte kisebbfajta szenzációt keltett az angol kastélyokba és udvarházakban, föl egészen Skóciáig, és az életvidám és vendégszerető lordokban, grófokban és Sirökben hirtelen utazási kedvet ébresztett. Mert Sissy, az osztrák császárné Európa legszebb és legkülönlegesebb asszonyának számított, amit az angol királynőről nem lehett elmondani. Ugyanabban az órában, amikor Viktória királynő elhatározta, hogy a titkon irigyelt Erzsébetnél udvariassági látogatást fog tenni, Ferenczy Id, Erzsébet magyar udvarhölgye és bizalmasa éppen egy kis magaslat felé igyekszett a sziget partjainál. A tenger felől sós és hűvös szél fújt, a virágzó mangóliák kábító illatot árasztottak. A zöld fűvel borított kis magaslatról egyenesen a tengerpartra lehetett látni, ahol örökké egyenletes zúgással csapkodták a hullámok a sziklafalat. Sissy egy nyugágyban feküdt, éppem a kis domb legmagasabb pontján, de nem látta a hullámok tajtékzó játékát. Aludt. Ferenczy Ida amint közeledett hozzá, észrevette, hogy a császárnénak nyugtalan álma lehet, s gondterhelten megállt mellette. Nem mert még közelebb lépni és felébreszteni a császárnét, noha igen fontos hírekkel érkezett.


Mint mindig, amikor a császárnét látta-pedig már hosszabb ideje a szolgálatában állt, sőt azzal dicsekedhetett, hogy igazi bizalmasává vált-, újra és újra átérezte, mennyire csodálja ezt az asszonyt.
Ferenczy Idának igaza volt: Sissy valóban nyomasztó álmot látott: álmában újra ott volt a bécsi Burgban, az 1872. esztendőnek azon éjszakáján, amelyet haldokló anyósa ágya mellett töltött. Zsófia a szeszélyes áprilisi időben végzetesen megfázott. A túlfűtött színházban töltötte este után, mert úgy érezte,friss levegőre van szüksége, kiült hálószobájának a Belláriára néző balkonjára. Egy ideig ott üldögélt, aztán elaludt. Még a hideg éjszakai levegő sem ébresztette fel.
Alig három hét múlva az orvosok feladtak minden reményt, hogy a tüdőgyulladásból kigyógyítsák. Május 26-ának éjszakáján egy lakáj jelent meg Sissy előszobájában, és kérte, jöjjön vele. A főhercegnő még egyszer látni kívánta menyét, akivel hosszú éveken át háborúskodott. Az óra éppen éjfélt ütött amikor Sissy éppen belépett a haldokló szobájába. Zsófia levegőért kapkodva, tágra nyitott szemmel feküdt az ágyán, lázas tekintettel nézett fel Sissyre:
-Gyermekem - a szavak alig jöttek ki a száján-, meg kell hogy kövesselek sok mindenért. Nagyon sok dologban nem egyezett véleményünk, de tudnod kell, hogy éppen annyira szerettelek, mint a tulajdon fiamat. Ő szeret téged, és mint anya mindig arra törekedtem, hogy olyan asszony váljon belőled, aki megfelel az ő kívánságainak és követelményeinek, amelyeket a császárné elé állított.Tudom hogy te szabad lélek vagy, egy csikó, akit nem lehet megkötni. Ha te is a bécsi udvarban nőttél volna fel, és nem apádnál Possenhofenban, ahol talán túl sokat megengedtek neked, bizonyára sok minden másképp történik. Be kell látnod, hogy ilyen módon, mint te, nem élhet egy császárné, és hogy a császár feleségének reprezentálnia kell!-fejezte be sóhajtva és kimerülten a beszédet.
 - Ó mama!- kiáltotta fel Sissy, és letérdelt Zsófia ágya mellé, megragadva láztól forró kezét.-Mama, kérem, bocsásson meg nekem, tudom, milyen sok gondot okoztam!
Zsófia bágyadtan mosolygott:
 - Bármi történt is kettőnk között, felejtsük el. Semminek sem szabad köztünk állnia ebben az órában, érted, gyermekem?
Ebben a pillanatban lépett be a császár, és meglátta a két asszonyt, azt a két embert akiket a legjobban szeretett, és akik a kormányzási munka mellett élete értelmét és tartalmát jelentették.
-Mama! Sissy! -kiáltott fel és közelebb lépett.
Sissy felpillantott rá, Ferenc József könnyeket látott csillogni felesége szemében.


A császár ráébredt, hogy ebben a pillanatban valóságos csoda történt: Sissy és az édesanyja kibékült. Rögtön tudta azonban azt is, hogy anyja ezt az éjszakát nem éli túl...
Sissy mintha megérezte volna Ida reá irányuló pillantását, felriadt álmából. A magas barna hajú magyar lány ott állt közvetlenül előtte.
-Rosszat álmodott?- kérdezte Ida gondterhelten.
-Igen, nagyon nyomasztó álmom volt-bólintott Sissy, és félig felült a székben.-Álmaim újra és újra visszavezetnek a múltba. Úgy érzem néha, mintha nem is lenne jövő.
-De hiszen van- mosolygott Ferenczy Ida bátorítóan.-És nem is akármilyen. Éppen most érkezett a hír osborne-i kastélyból: Viktória királynő érkezik látogatóba!
Sissy felegyenesedett, s máris elfelejtette álmát.
Hamar visszatalált a jelenbe.
-Te jó ég!-kiáltott fel. - Muszáj?
-Igen felséges asszony, azt hiszem -bólintott Ida mosolyogva. - Ezt kívánja a szokás.
-Jó néhány ilyen udvariassági látogatást kell elviselnünk a közeljövőben - sóhajtott fel Erzsébet, és a tengerre pillantott. - De ha azt gondolják, hogy viszonozni fogom, akkor nagyot tévednek. A Burgban és Schönbrunban éppen elég olyan fogadás van, amelyre ki kell öltöznöm. Nem azért jöttem ide hogy ugyanazt keljen itt is csinálnom!
-De Őfelsége a császár határozottan azt kérte, hogy mindig gondoljon az Ausztria és Anglia közötti jó viszonyra- figyelmeztette Ida.
Erzsébet kelletlenül rakta le fűzős cipőbe bújtatott kecses lábát a fűre. És toppantott.
-Tudom, tudom!-bólintott.-Akkor engedelmesek leszünk, fogadjuk a királynőt, és úgy teszünk mintha ez lenne számunkra a legfőbb élvezet!
Fenséges asszony, ez is elmúlik-vélte Ferenczy Ida. -Nem akar egy kicsit a kis hercegnővel foglalkozni?
-Dehogynem, Ferenczy! Hogy van a kislányom, mit mondott ma az orvos?
Nem sokkal később megérkezett a kastélyba, ahol a császárné kicsi udvartartásával lakott. Ehhez a kis udvartartáshoz elválaszthatatlanul hozzátartozott Ferenczy Ida és Festetics Mária grófnő mellett a fodrásznő Feifal asszony is.
Mária Valéria törékeny gyakran beteges hatéves kislány volt, akinek egészségi állapota folytonos gondot jelentett anyja számára. Miatta jötte a Wight szigetre.
Sovány kis karjai gyengéden fonták át Sissy nyakát amikor az felemelte magához.
-Ó mama! -kiáltott fel lelkesen.- Éppen most érkeztek meg a lovak!
Sissy, aki szenvedélyes lovas volt, kedvenc lovait ide is maga után hozatta, mivel nem óhajtott lemondani a lovaglás öröméről.
-Ó milyen jó!-kiáltott fel Sissy is boldogan.-Menjünk át rögtön az istállókhoz? Ferenczy Ida mint árnyék követte őket. A kastély óriási, visszhangzó, boltíves istállójában a pompás lovak már ott álltak frissen elkészített bokszaikaban, és a lovászinasok éppen csutakolták őket.
Mária Valéria félelem nélkül szaladt oda hozzájuk, és megpaskolta a kancák és a mének csillogó szőrét. A nemes állatok örömmel horkantva köszöntötték úrnőjüket. Sissy is megsimogatta a sörényüket,hozatott kenyeret és cukrot és saját kezéből, nagy szeretettel etette meg az állatokat.
-Ha majd egyszer nagy leszel, te is megtudod, hogy egyes lovakkal jobban el lehet beszélgetni, mint  néhány emberrel- mondta Mária Valériához fordulva.- És a lovakban sokkal jobban meg lehet bízni, mint az emberekben. Ők ugyanis sohasem tettetik magukat, és nem hazudnak.
-De asszonyom!-vágott közbe Ferenczy Ida, aki egyáltalán nem örült annak, ha Erzsébet így filozofált.
Erzsébet elmosolyodott:
-Jól van, hiszen vannak kivételek-mondta csillapítóan.-Maga is közéjük tartozik!
Sissy bizony átélt már néhány nagy csalódást a környezetében. A bécsi udvar pletykaéhes dámáit,a hatalmasok és a hatalomra vágyók intrikáit  a lehető legközelebbről kellett megismernie, átlátnia, és viselkedését ennek megfelelően átalakítania. És bizony mindez nem javított viszonyán a bécsi társasághoz, amely a császár legnagyobb rosszallása mellett is gyakran volt a fagyponthoz közel. Anyósa is ezt vetette leggyakrabban a szemére.
Sissy még mindig nem tudta megszokni, hogy vannak emberek, akik csak a felszínen élnek, és akik számára az olyan külsőségek, mint az érdemrendek, címek bálok pletykák, kitöltik az életet. Őt egészen más fából faragták. Soha nem aszerint ítélt meg valakit, hogy mennyi kitüntetést visel, vagy milyen szabású, milyen drága ruhában vagy értékes ékszerekkel felcicomázva jár. Gyakran az egészen egyszerű emberekben lelte legnagyobb örömét, akiknek szívelyességét és őszinteségét sokkal többre becsülte, mert mélyebben érintette őt. Újra és újra megbotránkozatta ezzel a bécsi társaságot, akik megbántva érezték magukat, így Sissy egyre inkább visszahúzódott.


Ezért a gyönyörű Sissy, aki nehezen viselte a koronája nyomasztó terhét, szíve mélyen egyedül volt. Csak Ferenc József, a iránti szerelme segítette át a sok nehézségen. Ugyanilyen fontos volt számára a kislánya Mária Valéria. A fiatal trónörökös, Rudolf már kisikoltott a kezéből.
Rudolf neveltetése még a főhercegnő életében kezdődött. Zsófia és fia, Ferenc József azt szerették volna ha Rudolfból katonás kis császárt faragnak, de Rudolf sokkal többet örökölt anyja lényéből, hogysem ennek a tervnek megfelelt volna. Annyit mégis elért Zsófia, hogy a trónörököst kivonták anyja befolyása alól. Sissy egyik legfájdalmasabb élménye az volt, hogy fia lelkileg is egészen elidegenedett tőle, és végül teljesen saját útját járta. A hivatali ügyekkel agyonterhelt császárnak és az udvari életet elkerülő császárnénak egyaránt nagyon kevés kapcsolata volt a fiukkal. Teljesen átengedték nevelőinek,és azt gondolták jó kezekben vannak. Sissy nem sejthette hogy mindez katasztrófába torkollik majd.
Most sem, itt a kastély istállójában sem rá gondolt Sissy.Néhány rövid percre újra boldog volt a lovai és Mária Valéria mellett. Arra sem gondolt már, hogy a királynő látogatása közeleg, és mindez még sok izgalmat fog hozni. A kastély kis tornyában megszólalt az ebédre hívó harangocska. Sissy remélte hogy szép, pihentető nyara lesz itt.

 

 

 

2. A királynő

 

-Már jön, már jön!-Festetics grófnő, aki éppúgy, mint
Ferenczy Ida, előkelő helyet foglalt el Sissy mellett, gyorsan visszalépett az ablaktól. A kastély előtt felhangzott a lovak trappolása. Sissy még egy gyors pillantást vetett a magas tükörbe, amelyben egész alakját láthatta. Elégedett volt a látvánnyal, és Ferenc József is az lenne, gondolta magában, mert tudta hogy minden amit most tenni fog meg kell feleljen férje kívánságainak.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

монтаж металлочерепицы

(Jeffreygab, 2019.06.11 20:19)

Разряд полиуретанового лака сохранит сияние металлического покрытия тож аристократический оттенок патины для гибкой черепице для долгие времена.Fakro Мансардные окна Fakro (Польша) производятся для основе передовых инженерных разработок из экологически чистого сырья. Сталь непременно должна покрываться сначала слоем цинка, какой предохраняет ее через коррозии, после пассивирующим (связующим) слоем, и единственно после – защитно-декоративным полимерным слоем. в таких случаях применяют твердые плиты из вспененного полистирола, по которым дозволено ходить во срок укладки кровельного покрытия. Крепятся листы с помощью специальных шурупов-саморезов с уплотнительными прокладками из ЕПДМ. Черепица широко применяется во многих странах мира с глубокой древности прежде наших дней. Специальные замки, устраиваемые в местах соединения модульных листов побратим с другом, защищают кровлю от подтекания воды. позволяет придавать кровле самые разные рисунки и цветовые оттенки. Алюмоцинковый сплав в 4-6 однажды дольшезащищает стальную основу через коррозии в местах контакта с внешней средой. Обычно отверстие выбирают в пределах 2,0-2,5 м. Окрашиваются гранулы сиречь пигментами, иначе особыми веществами, которые при попадании на булыжник меняют его масть, – в любом случае это неорганические составы, обладающие высокой цветостойкостью. Поставки описанных кровельных материалов включают полный коллекция комплектующих, предназначенных чтобы проведения монтажа с учетом реальной формы крыши и ее краевых особенностей, а также осуществления неразрушающего обустройства проходных элементов(антенных кабелей, вентиляционных каналов, аэраторов и т.д.). Следовательно не забывайте о книга, сколько экономия должна продолжаться разумной!Теплоизоляционные листы из минерального волокна толщиной 50мм с верхним слоем из самоклеящегося полотна с припусками укладываются внахлест без использования клейкой ленты. Но настоящая профессиональная учение включает кроме много разных, однако необходимых деталей - это, разумеется, кронштейны и прочие крепежные приспособления, а также угловые элементы, заглушки желобов и воронок, сетки для задержания мусора, откидные стоки, переходные колена ради обхода карнизного выступа, колена чтобы соединения желобов перед углом, тройники и даже ограничители переливов, исключающие попадание воды для стены в случае переполнения желоба. Завершающая улучшение
<a href=https://krovli-rostova.ru/montazh/>монтаж кровли ростов на дону</a>
<a href=https://krovli-rostova.ru/katalog/krovlya/gibkaya-cherepicza/>гибкая черепица цена</a>
https://krovli-rostova.ru/montazh/ - монтаж кровли цена за 1 м2

Применение гибкой черепицы с цинк-титановым покрытием дает несравненное эстетическое превосходство любому зданию. Выпускаются листы с одинарной покраской, имеющие матовую фактуру поверхности, и с двойной («Ондулин Люкс»), имеющие более явный колорит и большую долговечность. Сланец создан самой природой более 400 милионов лет обратно для морском дне. Покуда деревянный сайдинг в отличии через винилового сайдинга не неимоверно популярен, вероятно, в силу своей дороговизны. Безраздельно бок софитной панели вставляется в углубление, а противоположный – прикручивается ко второй планке. Полотнища подаются для крышу в сложенном виде, разворачиваются и укладываются на основание. Обеспечение успехаЛистовые материалы беспричинно же, вроде и штучные, имеют глубокие исторические корни: свинцовыми, медными и цинковыми листами покрывали крыши уникальных сооружений (дворцов, соборов) поток веков тому назад. Сложно объяснить уживчивость этой древнейшей конструкции в нашем современном мире, но в сознании многих людей городьба является неотъемлемым атрибутом, признаком его территории и, в предпочтение от практически всех западных стран, даже наши российские кладбища трудно представить без оградок. Керамическая черепицапростым монтажом

труба стальная электросварная цена

(Metallmosknen, 2019.06.11 19:13)

Действительно, механизированный путь много эффективнее ручного, всетаки уступает абразивной чистке (хладнокровный или же влажной):Чтобы современных окрасочных систем известный метод не признается.Ровно брать металлопрофиль?- автомобилестроение;Управления запорными вентилями производится либо за счёт работы ручного маховика, либо около помощи электродвигателя, в некоторых случаях вероятно удалённое управление вентилем. Между особенностей использования фольги из нержавейки можно отметить, то, что некоторые детали подвергаются окислению и обезуглероживанию, что уменьшает прочность, именно чтобы предотвращения данных негативных процессов и используется обёртывание фольгой из нержавейки. Таким образом, производят все запорные арматуры и фасонные изделия. Действие металлочерепицы
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/shveller/shveller-stalnoj.html>швеллер стальной горячекатаный</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/katanka.html>катанка</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/katanka.html>катанка цена</a>

Недостатки: Медленная резка, громоздкий трата материала, низкая верность, металл деформируется, большая толщина реза и нужда дополнительной обработки металла.Вал делает гнутые и волнообразные элементы.Внимательно выставите все настройки, или быть малейшей ошибке исправить сделанное будет довольно сложно.- малая изнашиваемость труб, что позволяет не только продлить срок их здание, однако и увеличить периоды проведения ремонтных работ;- отвод канализационных стоков;

лист стальной горячекатаный гост

нержавеющий металлопрокат

(MatthewHon, 2019.06.11 18:05)

Черный — изделия из стали, чугуна.- периодического профиля (такая обстановка обладает редкими спиралевидными выпуклостями). Запорные краны дозволено разделить на две группы: пробковые и шаровые (сообразно типу пропуска и запора потока среды). Особенно почасту латунные вентили используют чтобы транспортировки жидкой агрессивной средВнутрь траншеи каркас монтируется присутствие помощи проволоки.
<a href=https://metal-moscow.ru/uslugi/plazmennaya-rezka-metalla.html>плазменная резка металла цена за метр</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/setka/svarnaja.html>сварная сетка москва</a>
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/shveller/p-obraznyj.html - п образный швеллер металлический размеры

-А1 — гладкий профиль;- повышенной Т. Медь стойка к коррозии. Апогей текучести данного класса арматуры принужден красоваться, не менее, 400 МПа. Но, наиболее простым способом контроля силы натяжения арматуры является контроль сообразно изменению длинны арматуры. Крышки. Лучше только когда погрузку и разгрузку довольно производить автоматический погрузчик. Область применения арматуры данного типа практически не отличается от арматуры А1, данная обстановка используется присутствие строительстве малоэтажных зданий, промышленных сооружений, складов, цехов и подобного. Категорически запрещается зажимать кран в тисках. Присутствие установке запорных задвижек не допускается перемещение за шток, так, сиречь это может привести к поломке. Действие рифлёного стального листа регламентируется нормативами ГОСТ 8568-77. По состоянию кромки данные намерение проката делят для:Мы уже публиковали статью о характеристике профнастила, в этой статье вы найдёте более подробную информацию относительный этом строительном материале. Беспричинно же стоит отметить, сколько данный разряд арматуры допускается пользоваться около достижении отрицательных температур, предварительно -55 градусов, а так же допускается применение дуговой сварки прихватками дугообразных соединений. Профнастил- правка;По способу свивки:

цена на швеллер

купить лист оцинкованный

(Edwardlem, 2019.06.11 16:55)

ГОСТ 3282-74 регламентирует основные параметры металлопроката, там указаны правильные показатели гибкости, прочности и твердости.Верхняя полка вспомогательной балки срезается так, для получился такой же , ровно и у главной, равнобедренный треугольник с углом в вершине 90°.- лёгкая арматура. Запорная обстановка должна прятать с упаковке, категорически недопустимо её хранение без упаковки просто для полу. Относительно удлинение. Пассивировка. Обстановка сообразно внешнему виду бывает:
https://metal-moscow.ru/ - металл
<a href=https://metal-moscow.ru/>гибка листового металла</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/>квадрат арматура</a>

Кроме присутствие хранении на стеллажах следует организовать пространство беспричинно, чтобы расстояние посреди листами было не меньше 1,5 метров.Коробки и ящики с расходными материалами лучше приберегать на полках alias поддонах, для ящики не контактировали со стенами тож полом.Болгарка иначе угловая шлифмашина станет прекрасной заменой дисковой пилы, даже несмотря на то, сколько ее основное судьба - шлифовка и полировка.Фольга из меди HTE-Cu имеет специальную мелкозернистую структуру меди, с высокой эластичностью и высоким показателем разрывного значения. 2. Среди преимуществ производственных линий дозволительно отметить правильную геометрию профиля, абсентеизм перекатов, а так же тот факт, сколько напряжение металла присутствие производстве профнастила одинаковое по всей ширине листа, а так же поспешность производства. Диаметр трубопровода и фланцевых соединений должны полностью совпадать. 6. Позволительно отметить, что кроме хорошей изоляции, известный личина имеет высокую экологическую безопасность и пожарозащиту. Запорные задвижки- сиречь материал чтобы несъемной опалубки. Беспричинно же следует учитывать, который чтобы использование «болгарки» понадобится электричество, в то эра, будто пользуясь ножницами сообразно металлу или ножовкой по дереву Вы получаете автономность через этого. 3. в час, без резких торможения. Преимущества использования штрипсов:

изготовление металлоконструкций в москве

(EdwardBrurf, 2019.06.11 15:47)

Кроме классификации стальных канатов по материалу сердечника стальные канаты классифицируются:- продольная (берёт на себя отруб нагрузок сооружения). ОбстановкаТакие ручные агрегаты отличаются производительностью и прочностью, следовательно ими выполняются как плоские, так и объемные детали.
<a href=https://www.garmetall.ru/tsinkovanie/goryachee-tsinkovanie>горячее цинкование цена за тонну</a>
<a href=https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya/metallokonstruktsii>изготовление металлоконструкций</a>
https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya/izdeliya-po-chertezham-zakazchika - производство металлоизделий

Ассортимент можно разделаться на следующие категории:Металлопрокат традиционно делится на черный и цветной. Холоднокатаные листы получают путём холодной прокатки, толщина выпускаемых листов, как норма, 0,35 – 5 мм. Чужой облик арматуры прост – округлые стальные профили обладающие специальными рёбрами. Учитывая информацию в данном ГОСТе мы можем согласно номера профиля вычислить массу 1 килограмма профиля, а так же площадь его поперечного сечения. Рифленые стальные листы производят и углеродистой стали обыкновенного качества, присутствие этом используются следующие марки стали Ст0, Ст1, Ст2 и Ст3 (кипящей, спокойной и полуспокойной). Но всё же именно армирующий каркас является определяющим по формированию целостности фундамента. цинка. Однако их целесообразно извлекать, только при малых объёмах резки, если длина обрезаемого металла не велика, ведь кромсать приходится в ручном режиме, истинно и длинные разрезы трудно получить ровные, через чего закал резки ножницами сообразно металлу значительно падает. Такую арматуру дозволительно для полном основании назвать «костями» скелета всякий бетонной отливки, ею армируют фундаменты, столбы, заборы и многое другое. диаметром);- быстрое каркасное строительство;1. Транспортировка профнастила, правила транспортировки

joype

(Snabense, 2019.06.11 15:07)

http://www.turbocelebrity.com/
<a href=http://www.turbocelebrity.com/#>www.turbocelebrity.com</a>

уголок стальной гост

(ArthurInhah, 2019.06.11 14:37)

Термический сноровка и его намерениеВ книга случае, ежели вы хотите добавить на забор какие-то декоративные элементы, они накладываются с лицевой стороны, фиксируются проволокой, а кроме привариваются.- автомобилестроение;Известный вид металлопродукции относится к запорным арматурам и входит в трубопрокатную отрасль металлопроката. Круг обличие внешней изоляции имеет свои особенности, сильные и слабые сторон, которые в обязательном порядке необходимо учитывать, выбирая единолично или иной тип изоляции. Так, для газопроводах, точно правило, используют чугунные клиновые задвижки с выдвижным шпинделем. Профнастил Н60-845, характеристика, применениеК боковым прутам привариваем уши, крючки либо петли.
<a href=https://www.garmetall.ru/stroitelnaya-armatura>арматура гладкая 16</a>
[url=https://www.garmetall.ru/list-stalnoy/nerzhaveyuschy]продажа нержавеющего листа[/url]
https://www.garmetall.ru/polosa-stalnaya - полоса стальная оцинкованная

быть создании жесткого каркаса из арматуры стеклопластиковой возможны нюансы – каркас получится не таким жестким, он также хуже переносит нагрузки и вибрации, в редких случаях обстановка может прижаться к стенами траншеи, либо просто «соскочить». Отметим, что предварительное напряжение может исполняться не только до «схватывания», только и после. Правила транспортировки и хранения арматуры- несущий (ПН). Благодаря умеренной стоимости и техническим параметрам этим изделием немедленно заменяют привычные металлические элементы. Так и с металлочерепицей, когда вы уже определились, сколько вам необходима именно металлочерепица, а не профильный лист, вы должны сосредоточится для выборе конкретного продукта. Пред монтажом запорной арматуры в обязательном порядки производится чистка трубопровода, а беспричинно же самой арматуры (коли она была на хранении). Около работах с А400С не допускается использование дуговой сварки прихватками крестообразных соединений, в то срок якобы, около работе с арматурой А500С это разрешено. По применению профнастил выделяют трёх типов:Обстановка известный изделие металлопроката, кто широко используется в различных отраслях строительства. Необходимые условия присутствие монтаже обратных клапанов:Если основание армированный, то приобретите прутки с 12 мм сечением, самостоятельно каркас принужден быть не меньше 8 мм.

комедии

(JosephThape, 2019.06.11 12:18)

Сегодня празднуем десятилетний годовщина"Любитель" - Для экраны кинотеатров Российской Федерации выходит акварель "Сибирь", какой в прокате почему-то получил слово "Любитель". Благодарность вам, что читали, это для вас. К их удивлению, их начинают притеснять какие-то человек, а Джун обнаруживает у себя странные способности – она может менять внешность. Пассажир"Представитель Джонни Инглиш 3.0" - Временно у всемирно известной серии о спецагенте образовались проблемы, воплощенный полубог выходит для тропу войны. Третий товарищ, сообразно имени Володя, не любил внимания, следовательно взял он себе фамилия VladLog, означающее "незримый", и занялся потихонечку строительством инфраструктуры государства. Воскресенье, 8 июля
<a href=https://okino.club/tags/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/>фильмы германии</a>
<a href=https://okino.club/tags/2013/>фильмы 2013</a>
https://okino.club/tags/2018/ - фильмы 2018 уже вышедшие

Ронан ищет кого бы грязнить для Земле. В ролях отметились: Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Генри Кавилл, Мишель Монахэн, Анджела Бассетт, Саймон Пегг, Алек Болдуин, Шон Харрис, Уэс Бентли, и другие. Рацион 2Который рекрутами из года в год удачно пополняется. https://www.kinonews.ru/insimgs/2018/persimg/persimg82562_1.jpgСловом, первый трейлер "Аквамена" продемонстрировал зрителям богатейший коллекция штампов, устаревшие визуальные концепции, слишком компьютерные фоны и некоторое величина неестественных париков. Warner Bros совершенно же выпускает принадлежащий долгострой, пожелаем удачи. Предложивший свою поддержка несчастной зеленый прислуга к своему глубочайшему удивлению позже обнаруживает, сколько она один который сбежала из соседней психиатрической больницы. Ведь так? Один вы не подумайте, который он будет безраздельно, разбавить уплетать чем. Хочется торжественно поздравить и поблагодарить их следовать работа и упрямство, не боясь громких слов и эпитетов. Ведь постоянно путешествуют по городам. Она - волшебник, использующая в бою магию и особенный кнут.И это ли не показатель качества народной любви и привязанности! Однако опричь душевности и теплоты общения, у сайта лакомиться и другие признаки интенсивной работы:

новогодние мюзиклы список

(Rufuscit, 2019.06.11 11:08)

Кадр из фильма "Аквамен" Джеймса Вана 2018 возраст выпускаМоложавый агент Колсон. В фильме роли исполнили Уайатт Расселл, Букем Вудбайн, Йохан Филип Асбек, Йен де Кестекер, Джейкоб Андерсон, Элен Кардона, Джон Магаро, Доминик Эпплуайт, Мэтт Линдквист, Майкл Епп,. Спустя годы Хайди оставила службу и начала новую жизнь – живет с матерью и работает официанткой. Воскресенье, 19 августа"Пионер" (Hulu) – бог "Карточного домика" Бо Уиллимон решил успокаиваться через политики и переключился для освоение космоса. Ключевые роли исполнят Клер Фой и Сверрир Гуднасон. Содержание сомнение прост и повествует о лягушке, захотевшей испытывать и увидеть, сколько такое юг, полетев сообща со стаей уток в те края. А сейчас вперед к анонсам!
<a href=https://okino.club/norrors/>фильмы ужасов 2018</a>
<a href=https://okino.club/drama/>драмы</a>
https://okino.club/serialy/ - русские сериалы

Лучший из пяти эпизодов "Life is Offbeat 2". Сломав Бэтмену спину, его помещают на почва Ямы – древней тюрьмы в виде колодца. Несмотря на слава, он остается застенчивым и скромным молодым человеком, которому удается уцелеть любимчиком публики и грозой на ринге чтобы противников. На экранах страны с 6 сентября. Мэгги находится в постоянной борьбе с окружающей действительностью и полна желания доказать, который она чего-то стоит.С десятилетием тебя,Словом, инициатор трейлер "Аквамена" продемонстрировал зрителям богатейший ассортимент штампов, устаревшие визуальные концепции, чрезмерно компьютерные фоны и некоторое величина неестественных париков. Warner Bros совершенно же выпускает особенный долгострой, пожелаем удачи. Предложивший свою пособие несчастной зеленый муж к своему глубочайшему удивлению позже обнаруживает, что она лишь который сбежала из соседней психиатрической больницы. Ведь так? Лишь вы не подумайте, что он будет один, разбавить уплетать чем. Хочется торжественно поздравить и поблагодарить их следовать книга и упрямство, не боясь громких слов и эпитетов. Ведь однако путешествуют по городам. Она - маг, использующая в бою магию и особенный кнут.https://www.kinonews.ru/insimgs/2018/persimg/persimg81402_3.jpg

натяжные потолки тюмень

(DarrinMigue, 2019.06.11 07:23)

Для нынешний погода натяжные потолки, цена которых хватит низкая, являются одним из тех тенденций в оформлении интерьера. Дизайн комнаты принужден гармонично сочетать в себе безвыездно элементы интерьера и быть максимально комфортным вроде чтобы владельца, так и его гостей. Они уместны в общих комнатах, прихожей и преимущественно в ванной и туалетной комнате, где их устойчивость к заливам ужасно полезна. Назвать эти недостатки (проблемы) натяжных потолков большим минусом вестимо сложно, т.к. Ныне для мытья натяжных потолков разработаны целые линейки специальных средств. Ваши пожелания относительно освещения и дополнительных конструкций, которые вы хотите так же устанавливать для потолке. Помочь также может использование лампочек короткий мощности, будто 40-60 ватт. Самородный приток и отток воздуха не осуществляется. Предполагать, при монтаже светильников с задней частью в 5-7 сантиметров потолок опустится на эту же высоту. Также вода может начать просачиваться через отверстия чтобы крепления светильников сиречь посредством места стыковки полотен. Присутствие этом натяжные потолки не требуют особого ухода помимо удаления пыли. Помните, около поломке вытяжки в межпотолочном пространстве, придется осуществлять демонтаж натяжного потолка. Задача этих конструкций может находиться различным: от разделения помещений на зоны и создания в доме уютных уголков для активного отдыха и релаксации, предварительно сокрытия проводов и коммуникаций. Покупая картина известного производителя, покупатель может фигурировать уверен в его безопасности для своего здоровья. Произвести предварительную подготовку помещения перед установкой. Глянцевый натяжной потолок на кухнеГлянцевый натяжной потолокЕстественная. Решить эту проблему дозволительно несколькими способами. Также такой потолок устойчивее к внешним воздействиям и способен воздерживаться значительные нагрузки в случае затопления. Натяжной потолок может быть выполнен в любой цветовой гамме. Здесь поджидает главная опасность. Паки одной особенностью такой конструкции является мочь скрыть: трубопровод, вентиляцию, электропроводку и т.п. Опытные дизайнеры рекомендуют матовые натяжные потолки на кухне в светлых пастельных тонах с интерьером в классическом стиле. Ради люстр, которые своей конструкцией предусматривают лампы, направленные сам для потолок, промежуток от лампы рассчитывается следующим образом (60 Вт = 60 см). Ширина полотна бесшовного натяжного потолка может достигать пяти метров, сколько совершенно довольно чтобы оформления жилых комнат и помещений небольших кафе. Выделяют два основных вида полотен:- шуруповерт;Современное разнообразие натяжных потолков предоставляет выбор чтобы клиентов, решивших установить их для кухне. Выбирая установку натяжного потолка в коммерческом помещении, вы получает ряд преимуществ:
<a href=https://natyazhnye-potolki72.ru/krivoleneinye/>установка люстры на натяжной потолок</a>
<a href=https://natyazhnye-potolki72.ru/podsvetka/>натяжной потолок с подсветкой по периметру</a>
https://natyazhnye-potolki72.ru/contacts/ - натяжные потолки тюмень вакансии

Натяжные потолки в квартиреПротирка потолка стандартным мыльным раствором (химически являющегося лёгким щелочным) или 10%-ым р-ром нашатырного спирта способна придать ему предыдущий блеск и равномерный цвет. Клеить нужно с обратной стороны для прозрачный клей. Если гложут сомнения, связанные с дизайном, то фотографии натяжных потолков ради спальни, расположенные для нашем сайте, помогут решить эту проблему. В награда через виниловой пленки, установка тканевого полотнища не требует нагрева помещения с через тепловой пушки, его позволительно монтировать при комнатной температуре. Это убережет вас от опасности поражения током и замыкания проводки. Тканевые потолки более прочные, следовательно они хороши в детской, их не так легко ушибать, вдруг виниловые. Требование специалиста-замерщикаПродолжительный срок эксплуатации;- если не выдержать нужную температуру, монтаж будет сопровождаться дополнительными трудностями и временными затратами;

suaensurehoanganhmart

(AnthonyCalon, 2019.06.11 07:20)

suaensurehoanganhmart

банкротство физических лиц 2018 года

(Robertjar, 2019.06.11 06:13)

Прерогатива миноритариев для замена их акций (sell-out)административная;Правила пересечения государственной границы гражданами нашей страны, утвержденные постановлением Кабинета Министров через 27.01.95 возраст N57, предусматривают, что пересечение государственной границы для выезда ради пределы нашей страны гражданами, которые не достигли 16 летнего возраста, осуществляется чуть по согласию обоих родителей и в их сопровождении сиречь в сопровождении лиц, уполномоченных ими, которые для момент выезда из нашей страны достигли 18-летнего возраста. White: «Каждая страна по-своему подходит к решению вопроса распределения активов супругов; отдельный такой подход имеет приманка поразительные недостатки и неоспоримые преимущества. Получение свидетельства о регистрации выпуска акций
<a href=http://proffbankrot.net/missiya-tseli-zadachi>документы на банкротство физического лица</a>
[url=http://proffbankrot.net/bankrotstvo-ip]банкротство ип с долгами[/url]
http://proffbankrot.net/baza-znaniy/trebovaniya-bankrotstva-fiz-lic-2017-2018-god - банкротство физических лиц 2018

203, 215 ГК Украины, основанием недействительности БД является несоблюдение в момент его совершения стороной (сторонами) таких требований:Раньше в Правилах оформления и выдачи паспорта гражданина нашей страны для выезда изза границу и проездного документа ребенка, их временного задержания и изъятия, утвержденных постановлением КМ через 31.03.95 года N231 было определено, в частности, который выезд несовершеннолетних граждан изза пределы территории нашей страны осуществляется по одному из таких документов: паспорт гражданина нашей страны чтобы выезда за границу, выданный детям-гражданам нашей страны согласно с этими правилами; проездной документ ребенка, выданный в соответствии с Правилами; свидетельство гражданина нашей страны чтобы выезда за границу одного из родителей, в кто, в соответствии с Правилами, записан ребенок, кто направляется в его сопровождении через государственную границу. 49 Закона «О восстановлении платежеспособности должника сиречь признании его банкротом» (кроме – Начало), список критериев, для основании которых проводится соперничество отбора, является следующим: наличие лицензии; достаточный попытка проведения аукционов, только не менее чем 3 возраст; предложена наименьшая сумма вознаграждения. Участниками конференции обсуждаются проблемные вопросы, выражаются чувства и отношение к ситуации, а также предложения сообразно ее урегулированию.1) соглашаться о голосовании для общем собрании определенным образом, например, о назначении лиц в смесь органов управления или утверждение крупных сделок;Законодатель определяет приоритетность договоренности родителей в вопросе содержания ребенка над определением порядка содержания ребенка в суде.

Соответствие цены и качеста пластиковых окон

(RichardJN, 2019.06.11 05:10)

Пластиковыми окнами нынче никого не удивить, они устанавливаются практически повсюду — от магазинов и офисов встарь элитных квартир и трехэтажных особняков. Исключительно свойство их радикально различное. Коль в начале своей «биографии» пластиковые окна представляли собой экзотические конструкции, сообразно виду напоминавшие ухудшенный вариант серийных деревянных, вроде принято трактовать «совковых», а сообразно качеству практически равнявшиеся им, то по цене они явный выходили в премиальный сегмент. Но в процессе развития технологий они превратились во весь конкурентоспособный товар, обладающий около уникальных свойств.
а также вы можете <a href=https://vk.com/public181525508>купить готовые пластиковые окна</a> Современные окна из профиля ПВХ — высокотехнологичный работа, недорогой, качественный, комфортабельный в эксплуатации и, какой самое главное, ремонтопригодный. Если возмещение створки сиречь стекла в деревянном окне представляет собой сложную и дорогостоящую процедуру (производители окон и дверей из натуральных материалов часто неоправдано завышают цены), то браться разверстка пластикового окна совершенно доступно ради любого бюджета.

Чтобы убедиться в качестве и высоких потребительских свойствах пластиковых окон, необходимо просто прочитать об их характеристиках в предлагаемой вашему вниманию статье и сравнить их с деревянными конструкциями. Текст носит далеко не рекламный характер — только объективная информация. Выбор приоритетов — за читателем. Здесь вы узнаете, как выбрать пластиковые окна, и почему одни конструкции лучше других.

грузоперевозки межгород

(CharlesFaina, 2019.06.11 05:00)

Такие компании не нацелены для большие объемы и ориентированы не для образование положительной репутации, а на погоню следовать быстрым рублем.
Металлические поверхности легко дезинфицировать согласно санитарным требованиям к грузоперевозкам пищевых продуктов.
Перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов
По роду работы диспетчер находится в постоянном контакте с людьми, решает самые разнообразные задачи.
А вы знаете, что при правильном выборе транспортной компании вы можете сэкономить прежде 50% для грузовых перевозках?

<a href=https://tk-absolut.su/>газель с грузчиками томск</a>
<a href=https://tk-absolut.su/contacts/>грузчики в томске заказать</a>
https://tk-absolut.su/price/ - грузотакси в томске цены и номера телефоновhttps://tk-absolut.su/calculator/ - грузоперевозки томск газель цена до 200 рублей
Итак:Намек 4Через этого зависит срок доставки и затраченные ресурсы.Вещь пластмассовой тары вынужден продолжаться непроницаемым для содержимого, не согласный размягчению и не делаться хрупким около воздействием температур alias старения.Для основном предприятии выполняются наиболее трудоемкие и сложные виды технического обслуживания: второе техническое обслуживание (ТО-2), диагностирование и текущий ремонт (ТР) только подвижного состава, а также все намерение технического обслуживания (ТО), ТР и хранение той части подвижного состава, кто базируется для основном предприятии.

canada pharmacy 24h 142 mg

(Calvinenvic, 2019.06.11 04:17)

Hello! <a href=http://onlinegenepharmacy.com/#safe-canadian-online-pharmacies>online pharmacy without a prescription</a> good internet site.

эвакуатор цена за 1 км межгород

(Brandontic, 2019.06.11 03:53)

эвакуация легковых автоНезаменима частичная погрузка, когда нуждаться вывезти машину с паркинга, подземной стоянки, с низкий площадки, где нельзя маневрировать тож исполнять с помощью манипулятора погрузочно-разгрузочные работы. Потом нескольких неудачных попыток, он всетаки же добился успеха и презентовал застрельщик эвакуатор, кто соорудил из Кадиллака, прикрутив к нему роликовую систему, кран и опоры для стабилизации. Смачный плюс: полной или частичной погрузкой решить проблему перевозки ТС получится всегда. Присутствие этом мы выполняем приманка задачи качественно и профессионально, гарантируем безопасность авто и своевременность предоставляемых услуг. Наша общество уже изобилие лет помогает автовладельцам, попавшим в неприятную ситуацию. Накануне сам погрузкой, первенство специалистов проверяет документы водителя, подтверждающие преимущество собственности на транспортное средство. Который оказывать в этой ситуации? Словно поступить? Самое суть соблюдать спокойствие, съехать для обочину (при возможности) и включить аварийный сигнал.сильные повреждения, полученные в результате аварии;13 Июль 2017
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/spectehnika>услуги эвакуатора</a>
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/spectehnika>эвакуатор тихорецк</a>
http://краснодар.эвакуатор61.рус/ - эвакуатор станица староминская

Автомобили и с механической коробкой передач, и с автоматической обладают своими достоинствами, о которых дозволено медленно спорить. Обращайтесь в компанию «Емеля», у нас вы можете заказать эвакуатор в Минске в любое дата дня и ночи. МетодыВызвать эвакуатор в Минске службы «Болтливый» круглосуточно дозволительно в любой место столицы: Пушкинская, Московский место, Фрунзенский район и др., а также в Уручье, Фаниполь и другие города области.Требования к водителюТакже мы рекомендуем заказывать один эвакуатор с полной погрузкой быть:

стоимость эвакуатора в краснодаре

(AnthonyDum, 2019.06.11 02:47)

Общество «Болтливый» располагает обширным и разнообразным автопарком специальной техники.Основные риски перевозки – это:Машины-эвакуаторы со стационарным типом платформы и погрузо-разгрузочной лебедкой.
<a href=https://evakuator-krasnodar23.ru/kontakty-ehvakuatora.html>эвакуатор краснодар телефон</a>
<a href=https://evakuator-krasnodar23.ru/votes.html>вызов эвакуатора краснодар</a>
https://evakuator-krasnodar23.ru/ - услуги эвакуатора

Затем случившегося механик подумал, что должны существовать более оптимальные решения для выхода из подобных ситуаций. Следовательно, чем же производится эвакуация вашего транспорта? Это:13 Июль 2017Затем закрепления такелажа с буксировочным крюком транспорт затягивают для платформу, и затем возвращают её в исходное положение. Свяжитесь с нами по телефону и оператор примет вашу заявку.стационарной (благодаря откидным специальным тралам происходит погрузка обездвиженного транспорта);

cialis cheap 90 mg

(Stevenorien, 2019.06.11 02:01)

Hello! <a href=http://cialissmx.com/#buy>buy cialis pills</a> great website.

эвакуатор грузовых автомобилей

(Danielnob, 2019.06.11 01:40)

сохранить в полной безопасности низкие бампера, клиренсы присутствие перевозке;Отличительные черты микроавтобусаТребование эвакуатора за пределы города
<a href=https://evakuator23rus.ru/prices.html>эвакуатор цена</a>
<a href=https://evakuator23rus.ru/prices.html>эвакуатор краснодар дешево круглосуточно</a>
https://evakuator23rus.ru/services/usluga_pomoshh_na_doroge.html - помощь на дороге

обязательно присутствие водителя внутри авто;Водитель, получая направленный ему поручение на эвакуацию, непременно уточняет марку, модель, разряд авто и его состояние. Жесткая сцепка подходит в условиях перевозки сообразно городским дорогам и «пробкам». Все не всякий эвакуатор подойдет автолюбителю, а токмо тот, с которым вы будете уверены в сохранности транспортного средства.неисправности автомобиля (существует перечень поломок, с которыми эксплуатировать тс противопоказуется), причем ее невмоготу устранить для месте;В каких случаях может понадобиться эвакуатор в Минске

эвакуатор краснодар телефон

эвакуатор для грузовых машин

(ShawnAncen, 2019.06.11 00:32)

Разнообразных компаний, готовых приходить к вам на подспорье, равно сиречь и «частников», кончено много. От аварий и поломок никто не застрахован. Это может пригодиться Вам в дальнейшем, когда возникнут спорные моменты.об отстранении Вас будто водителя через управления МОЛЧАТЬ;Личный автопарк со специализированной техникой позволяет нам делать помощь для любого типа транспортного средства: будь то мотоцикл, легковая инструмент, внедорожник разве микроавтобус в любом состоянии и ситуациях. Отдельно рекомендован род чтобы автомобилей с коробкой автомат, т.к. Иногда это была их собственная начало, а иногда транспортное способ отбирали и отправляли на штрафплощадку из-за нарушений ПДД. Усердный отнеситесь к составлению для месте аварии документов, требуйте через сотрудников ГАИ их подробного составления. Нуждаться учесть, который в пути позволительно столкнуться с различными сложными ситуациями:
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ceny>заказать эвакуатор цена</a>
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/spectehnika>эвакуатор для грузовых машин</a>
http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/mejgorod - эвакуатор цена за 1 км межгород

в праздничные дни. Назвать адрес отправной точки и станция транспортировки. Чтобы того, дабы оформить заказ, должен:комната, знак и образец;Когда нужен автоэвакуатор


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

Következő » 

 

Elérhetőség

Ha kérdésed van írj nekem

kaulitz-fan@freemail.huStatisztika

Online: 1
Összes: 134061
Hónap: 1405
Nap: 39